Menu

Grundregler inom bildkomposition

För att ta en bra bild krävs inte bara ett intressant motiv – bildkompositionen är minst lika viktig. Med en bra bildkomposition kan ett vardagligt motiv bli ett fantastiskt foto – det gäller bara att veta hur man ska positionera huvudobjektet i bilden, var fokuspunkten ska ligga och vilka de andra faktorer är som spelar in på bildens komposition.

När det gäller huvudobjektets position i bilden, kan man använda sig av den så kallade tredjedelsregeln. Den går ut på att man mentalt delar in fotot i tre delar, antingen lodrätt eller vågrätt, och placerar objektet på en av linjerna som avdelar dem. På detta sätt undviker man att huvudobjektet placeras i mitten av bilden, vilket kan ge statiska och ointressanta bilder. Tredjedelsregeln skapar automatiskt en viss dynamik i bilden.Dry_Etosha_Pan

Om man ytterligare vill förstärka den dynamiska känslan i bilden, och skapa lite dramatik och rörlighet, ska man dock inte fokusera på lodräta eller vågräta linjer, utan diagonala. Prova att ta ett foto från en annan vinkel, för att se om du kan hitta diagonala linjer i ditt motiv.

Just linjer är en annan faktor som spelar in på bildens komposition – de leder tittarens öga i bilden. Det finns gott om naturliga linjer man kan använda sig av i fotografier – allt från staket och vägar till telefonledningar och skidspår i snö. Det behöver inte handla om raka linjer – även kurvor eller slingrande linjer leder tittarens öga genom bilden. Om man vill skapa ett tydligt perspektiv och djup i bilden, ska man leta efter linjer som möts.

Om man har funderingar kring bildkomposition och dess regler, kan ett bra sätt att komma underfund med dem vara att ta ett bad – de flesta tänker bättre i ett badkar. Många fotografer tycker dock om att påpeka att regler är till för att brytas, och när man vet vilka reglerna är kan man skapa intressanta effekter genom att medvetet gå emot dem. Med dagens digitala fotografering kan man också experimentera sig fram utan någon extra kostnad eller att riskera att få slut på film – man kan helt enkelt ta så många bilder man vill, och sedan ta bort dem man inte blev nöjd med. Det bästa sättet att lära sig om vilka bildkompositioner som fungerar och inte är därför att prova sig fram.